Vijesti

Udruga specijalne policije Domovinskog rata “Orao” Orahovica-Našice održala je u petak 22. ožujka 2019. godine, u Đurđenovcu, redovnu izborno-izvještajnu skupštinu na kojoj je za predsjednika ponovno izabran dosadašnji predsjednik Davor Solić.

U srijedu 20. ožujka 2019. godine u Centru za posjetitelje Orahovica u organizaciji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Orao“ Našice – Orahovica održana je tribina za branitelje u sklopu projekta „Domovinski rat – trajna vrijednost“.

U Ministarstvu branitelja potpisani su sporazumi o provedbi preventivnih sistematskih pregleda branitelja za ovu godinu. Za tu je namjenu osigurano 20,8 milijuna kuna, što je dostatno za 26.000 pregleda.

Pravo na besplatni sistematski pregled imaju branitelji koji su u borbenom sektoru sudjelovali više od 200 dana te dragovoljci i branitelji u teškoj materijalnoj situaciji.

02. ožujka 2019. godine ulicama Pakraca održan je "Mimohod pobjednika" u kojem su uz mnogobrojne branitelje i uzvanike sudjelovali i članovi naše Udruge. Učesnici mimohoda pristigli su iz raznih dijelova naše domovine kako bi se prisjetili početaka Domovinskog rata.

U Pakracu su aktivni policajci srpske nacionalnosti i mobilizirani rezervisti razoružali policajce hrvatske nacionalnosti i zauzeli policijsku postaju 1. ožujka 1991. godine. Bila je to oružana pobuna Srba koju je vodio Srbin Jovo Vezmar (zapovjednik policijska postaje). Sve oružje namijenjeno rezervnom sastavu policijske postaje je dano Srbima iz Pakraca i okolnih sela.