untitled

U sklopu svojih redovnih aktivnosti izaslanstva USPDR "ORAO" Orahovica - Našice, UHBDR općine Podgorač i HVIDR-a Našice, obišli su veteranski centar u LIpiku a sa svrhom što kvalitetnije informiranosti i edukacije Hrvatskih branitelja o mogućnostima i uslugama u zdravstvenoj skrbi Hrvatskih branitelja koju pruža Dom Hrvatskih veterana u Lipiku.

Navedena izaslanstva su nadnevka 23. siječnja 2019. godine posjetila Dom hrvatskih veterana u Lipiku. Od strane Zvonimira Kalčića, zamjenika ravnatelja, i Tajane Maroši, više stručne savjetnice u Ravnateljstvu veteranskog centra nazočni su obišli objekte Doma.

lipik1

 lipik


Nakon obilaska održan je radni sastanak sa predstavnicima Doma te su tom prilikom upoznati sa postupkom prijema i mogućnostima koje Dom pruža Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Uz  srdačane domaćine i kvalitetnu prezentaciju rada veteranskog centra tijekom radnog sastanaka došlo se do korisnih informacija i saznanja koja će se prenesti članovima Udruge. Veći dio radnog sastanka odnosio se na pitanja kao što su:

Tko ima pravo na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana?
Usluge Doma hrvatskih veterana mogu koristiti:
- HRVI iz Domovinskog rata
- članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- članovi obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i misija
- stradali pirotehničari
- članovi obitelji stradalih pirotehničara


Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga smještaja u Domu hrvatskih veterana?
Potencijalni korisnik treba popuniti Zamolbu za korištenje usluga koja se nalazi na internet stranicama www.dhv.hr i uz istu priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine te istu poslati na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb. Zamolbu je moguće popuniti i on-line na www.dhv.hr pod naslovom Postupak ishođenja smještaja a potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine potrebno je poslati na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb. O korištenju programa smještaja prijedlog ravnatelju daje Povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja. O odluci ravnatelja potencijalni korisnik biti će obaviješten telefonskim putem. Sam smještaj i korištenje usluga ostvaruju se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.


Gdje se nalazi objekt Doma hrvatskih veterana?
Objekt Doma hrvatskih veterana nalazi se u Lipiku na adresi Ulica Marije Terezije 5. Proteže se na površini od 2900 m2 moderno uređenog prostora u razini hotela s 4 zvjezdice. Posjeduje kapacitete za prijem 50 korisnika, kao i restoran s kuhinjom, dnevni boravak, prostorije za provođenje individualnih terapija s psihologom, socijalnim radnikom, radnim terapeutom, fizioterapeutom kao i prostoriju trim kabineta.
Sve ostale informacije o radu Doma hrvatskih veterana možete dobiti na telefonski broj 01/3658-005 ili putem elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Ovim putem zahvaljujemo zamjeniku ravnatelja i višoj stručnoj savjetnici na gostoprimstvu.
 
  

lipik3    lipik4