Srbi su sami svoje tenkovima gazili odlazeći iz Knina u Banja Luku a sada hoće spomenik za te "žrtve Oluje".

Da li se sjećateovog videa?         klikni na link: https://youtu.be/uFS8PICXpms