papuk91

Snage Hrvatske vojske u zapadnoj Slavoniji svojim uspješno provedenom napadnim operacijama "ORKAN – 91", "OTKOS -10" i "PAPUK - 91" u jesen i zimu 1991.godine oslobodile su 2.320 km² ili 79% okupiranog teritorija Zapadne Slavonije.

U tim akcijama na oltar Domovine život je položilo 299 branitelja, ranjeno ih je 710.

Ostvareni uspjeh HV u listopadu, studenom i prosincu 1991.godine pokazao je agresoru, ali i ostalim političkim čimbenicima u svijetu, da je Hrvatska odlučna u oslobađanju svojih okupiranih područja. Da je njena oružana sila u stanju izvršiti svaku zadaću koju pred nju postavi Vrhovništvo, unatoč nedovoljne popunjenosti opremom i naoružanjem.

JNA i pobunjeni Srbi u zapadnoj Slavoniji doživjeli su 1991.godine najteži poraz na hrvatskom ratištu, od mlade novoosnovane, slabo naoružane Hrvatske vojske, unatoč teškom stanju na svim ostalim hrvatskim bojištima. Na zapadnoslavonskom bojištu nije realiziran niti jedan cilj agresije tzv. JNA.

Ovaj uspjeh hrvatske vojske u oslobađanju Zapadne Slavonije 1991. godine, te herojska obrana Vukovara, pored političkih aktivnosti Vrhovništva, utjecao je i na međunarodno priznanje Hrvatske i njen prijem u Ujedinjene narode.

Sve operacije Hrvatske vojske u zapadnoj Slavoniji  i na cijelom hrvatskom ratištu završile su na kraju 1991.godine, stupanjem na snagu Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992.godine, a bojišnica se postupno stabilizirala.

Na čelu Operativne grupe “Posavina” bio je pukovnik Rudolf (Rudi) Stipčić, prvi zapovjednik samoborske vojarne nakon oslobođenja od JNA i novoformiranog Odreda veze garnizona Samobor. Stipčić je skupinom zapovijedao do kraja godine, kada je imenovan za zapovjednika Operativne zone Zagreb.

Da je pukovnik Stipčić jedan od najboljih vojskovođa Hrvatske vojske 1991. godine govori i činjenica da je Operativni plan iz 1991. godine po kome je bojna djelovanja uspješno izvodila OG “Posavina”, za operaciju “Bljesak” samo dorađen i prilagođen tadašnjim uvjetima i stanju neprijateljskih snaga i snaga HV.

OTKOS3